Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu 2017-2018

Fitiko-Anagorsel

 

Kumbaracı50 organizasyonuyla;

Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu, yenilenen programı ve genişleyen eğitmen kadrosuyla dördüncü yılında!

 

Jacques Lecoq pedagojisinden ilham alınarak hazırlanan ve farklı disiplinlerden eğitmenlerin de katılımıyla zenginleşen ve kendi özgün içeriğini oluşturan program, 22 hafta boyunca yaklaşık 400 saatlik bir eğitim ve 130 saatlik bir serbest yaratım süresini içermekte. Okul haftaiçi  her gün 09:30-14:30 saatleri arasında eğitime devam edecektir. 09:30-13:15 saatleri arasında dersler yürütülürken, 13:15-14:30 arası öğrenciler 1.5 saatlik serbest yaratım süresinde kendilerine sunulan ödev temalarının çalışmalarını yürütecekler ve belli günlerde bu saatler ek dersler ve misafir eğitmenler için kullanılacaktır. Katılımcılar, oyun ve hareket odaklı “fiziksel tiyatronun” temel araçlarını kullanarak  ortak bir üretim-yaratım sürecine dahil olurken farklı disiplinlerden misafir eğitmenlerin de katılımıyla geniş bir sanatsal perspektif kazanacaklardır.

Program boyunca, katılımcılar oyuncu, yönetmen ve yazar olarak bedenin şiirsel olanaklarını  keşfettikleri bir yolculuğa davet edilir.

“Ozan oyuncu”nun yolculuğuna…”

 

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

*Fotoğraflar 2014-2017 sezonu derslerinde Elif Sözer tarafından çekilmiştir

 

BİRİNCİ  DÖNEM – HAREKET TEMELLİ YARATICI OYUNCULUĞA GİRİŞ  

30 EKİM 2017 – 29 ARALIK 2017 (9 Hafta)

FITIKO - NOTR MASKE    FITIKO - KORO    FITIKO - MASKE

Eğitimin ilk beş haftasında katılımcılar önce gerçek hayatta var olan insan davranışlarını ve hareketlerini gözlemlemeyi daha sonra bunları tekli ve partnerli oyun ile sahne üstüne aktarmayı keşfederler. Gerçek hayatı gözlemin ardından Jacques Lecoq pedagojisinin temel taşlarından olan nötr maske aracılığıyla oyuncunun oyununun “teatralleşmesi” ya da “maskelenmesi” amaçlanır. Oyuncu uzamla olan ilişkisini, şimdiki zamandaki varoluşunu, sahne üzerindeki mevcudiyetini nötr maske aracılığıyla geliştirir. Nötr maske derslerine paralel olarak verilen Hareket Analizi, Jacques Lecoq’un 20 Hareketi,Feldenkrais, Laban Hareket Analizi,akrobasi, Suzuki tekniği, kılıç teknikleri gibi dersler oyuncunun bedenini nötr maske dersleri ve sonrası için hazırlar.

İlk beş haftalık eğitimin sonunda mimodinamik çalışmalarına başlanır. Oyuncunun içinde bulunduğu dünyayı gözlemlemesi ve daha canlı bir tiyatro yaratmak için elementlerin, malzemelerin, renklerin, hayvanların, tabloların  nasıl kullanılabileceğini katılımcının keşfetmesi amaçlanır. Mimodinamik çalışmaları karakter, dramatik uzam, koro yaratımında ve sahne metni inşasında bir araca dönüşür.Mimodinamik dersleriyle birlikte elementlerden,hayvanlardan yola çıkılarak karakter çalışmaları ve koro çalışmaları yürütülür.Bu dersleri destekleyecek olan ‘Görsel Sanatların Temel Kavramları’ dersi başlar.

Birinci dönem İfadeli Maske çalışmalarıyla sona erer. Birinci dönemin son iki haftası boyunca maskenin sessizliğinde canlı bir oyun araştıran oyuncu artık ses ve söz kullanımına hazırdır.

 

Birinci Dönemin Konu Başlıkları:

-Sessiz Psikolojik Oyun

-Oyunun Keşfi ve Kanunları

-Sahne Metni Yazımı ve İnşası

-Feldenkrais

-Nötr Maske

-Mimodinamik

-İfadeli Maskeler

-Karakter Yaratımı

-Jacques Lecoq’un 20 Hareketinden Örnekler

-Hareket ve Laban Hareket Analizi: Beden ve Mekan

-Dans, Akrobasi

-Kılıç Teknikleri

-Suzuki Tekniği

-Görsel Sanatların Temel Kavramları

 

TAKVİM 

Başlangıç: 30 Ekim 2017

Bitiş: 29 Aralık 2017

Çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 09:30-14:30 

Birinci Dönem: 9 hafta 

 

İKİNCİ DÖNEM – TRAJİK OLAN    

8 OCAK 2018 – 16 ŞUBAT 2018 (6 HAFTA)

FITIKO-GROTESK   FITIKO-GROTESK   FTKO-yarim

Birinci dönemi tamamlamış katılımcılar, bundan sonraki dönemlerde insan doğasının farklı yüzlerini incelemek üzere oyun yazımına yönelirler. İkinci dönem, trajik olanın keşfine ayrılmıştır. Günümüzde trajik olan nedir sorusundan hareketle, insanların yüce duyguları, adalet arayışları, hileleri, arzuları, iktidarla olan ilişkileri,  toplumsal ilişkileri, dinle, tanrıyla, iyi, kötü gibi kavramlarla ya da bilinmezlikle olan ilişkileri ele alınır. Bu konuları ifade edecek en uygun sahne dili araştırılır.

İlk dönemin hatırlatılması ve ikinci dönemin trajik saha yazımına hazırlık amacıyla katılımcılar önce koro teknikleri ve hikaye anlatıcılığı çalışırlar: nesne tiyatrosu, çizgi mim, figüratif mim, mimaj, melomim, mimodinamik, pantomim gibi türlerin teknikleri aracılığıyla önce yazılı eserleri sahneye uyarlarlar daha sonra günümüzde trajik olan nedir sorusundan yola çıkarak kendi metinlerini oluştururlar.

Daha sonraki üç hafta insanlık komedisine ayrılmıştır. Trajikomik olana ait bu alanda oyun yarım maskeler aracılığıyla incelenir. Çalışmalar boyunca Commedia Dell Arte temrinleri ve kanavaları kullanılır. Commedia Dell Arte tiplemeleri referans alınarak farklı karakter bedenleri ve özellikleri incelenir.

İkinci dönemin ortasına kadar maskelenmiş oyunculuğu kavrayan katılımcı artık teatral alanın daha alaycı ve karanlık sularına inmeye başlar. Yarım maskeden katılımcıların artık kendi bedenlerini bir maske olarak kullandığı alana geçilir. Önce Tragedya korosu ve koroyu oluşturan bedenler bir maske olarak ele alınır. Daha sonra Jacques Lecoq pedagojisinin önemli bir ayağını oluşturan Bufonlar ve Grotesk figürlerle dönem devam eder. Temel özelliklerin karikatürize edildiği Grotesk karakter çalışmalarının ardından Lecoq’un “hiçbir şeye inanmamak ve her şeyle dalga geçmek” üzerine yapmış olduğu araştırmaların sonucu ortaya çıkmış olan bufonlar aynı zamanda trajik olana da dokunurlar. Dünyayı olduğu gibi karikatürize ederler, hiyerarşilerin ya da iktidarın grotesk boyutunu ortaya çıkarırlar.

Oyuncu, kendine kocaman, obez ya da amorf, “öteki” bir beden yaratır. Bu bedensel dönüşümle, yeniden icat edilmiş yapay bedenin içinde kendini daha özgür hisseder. Kendi bedeniyle hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği şeyleri yapmaya, sadece iktidarı, toplumu değil, din, tanrı, iyi, kötü, güzel, çirkin gibi ya da bilinmeyen / tasavvur edilemeyen konuları konuşmaya, hayal etmeye cüret eder.

Bu dönemde işlenen konular katılımcıya yepyeni bir yazım perspektifi ve sahne üstünde büyük keşif olanağı sunar. Tüm bu çalışmalar hareket, akrobasi, kılıç, ok ve sahne dövüşü dersleriyle desteklenir. Yine bu dönem başlayan şarkı dersleri ve ses-nefes çalışmaları oyuncunun sesini kullanma becerilerini geliştirmeyi de hedefler.Bu derslerde,sesin fizyolojisi, psikolojik ve fiziksel koşulların ses üzerindeki etkileri, nefes kullanımı, beden farkındalığı, müziği algılama ve öğrenme yöntemleri, nüansları fark etmek ve uygulamak, müzikal ifadeyi çeşitlendirmek, prozodi bilgisi ve şarkıyı “oyuncu gibi” söylemek  başlıklarına odaklanılır.

 

İkinci Dönemin Konu Başlıkları:

-Koro ve Hikaye Anlatıcılığı: nesneler, hikaye, roman, sinema 

-Koro: Günümüzde Trajik Olan

-İnsanlık Komedisi Maskeleri-Yarım Maskeler

-Koro: Tragedya

-Grotesk Karakter

-Bufonlar

-Jacques Lecoq’un 20 Hareketinden Örnekler

-Hareket ve Laban Hareket Analizi: Biçim ve Zaman

-Şarkı ve Ses

-Yazım ve İnşa

-Kılıç,Ok ve Sahne Dövüşü Teknikleri

-Görsel Sanatların Temel Kavramları

 

TAKVİM 

Başlangıç: 8 Ocak 2018

Bitiş: 16 Şubat 2018

Çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 09:30-14:30 

İkinci Dönem: 6 hafta 

 

ÜÇÜNCÜ DÖNEM – KOMİK OLAN  

26 ŞUBAT 2018 – 6 Nisan 2018 (6 hafta)

4.kur   FITIKO-CLOWN   FITIKO_CLOWN

Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nun son dönemi başta clown olmak üzere farklı komedi türlerine ve komik olanın keşfine ayrılmıştır.

Bu dönemde katılımcı eğitim boyunca öğrenmiş olduğu tüm teknikleri uygulama imkanı bulur. Larva maske oyunculuğuyla başlayacak bu dönem katılımcıdan incelikli bir oyunu larva maske aracılığıyla nasıl kuracağını aktarır.’Larva maske temaları ve tekniği oyuncuyu clown’a hazırlar.

Clown çalışmalarıyla oyuncunun kendi clown karakterini, sahne metnini ve mevcudiyetini (presence) oluşturması beklenir.Oyun oynama dürtüsünün ve fiziksel olanın vazgeçilmez olduğu bu disiplin pedagojik yolculuğumuzun son durağıdır. Bu dönemde katılımcı, kendi imgeleminden, fiziksel ve duygusal malzemesinden yola çıkarak komik olanı keşfetmeyi, kendi clown karakterinin inşası ve sahne yazımları sürecinde öğrenir.

Bu dönemde ritm ve dans postürleri dersi ve sirk sanatlarına giriş dersi misafir eğitmenlerce programa dahil edilir.Dönem çeşitli doğaçlamalar aracılığıyla, absürt, müzikal, slapstick, eksantrik, non-sens gibi farklı komedi türlerinin araştırmasıyla son bulacaktır.

 

Üçüncü Dönemin Konu Başlıkları:

-Larva Maske

-Clown

-Komedi Türleri

-Jacques Lecoq’un 20 Hareketinden Örnekler

-Hareket ve Hareket Kompozisyonları:Laban Efor Prensipleri

-Ok-Kılıç ve Sahne Dövüşü

-Şarkı ve Ses

-Ritim ve Dans Postürleri

-Sirk Sanatlarına Giriş

 

TAKVİM 

Başlangıç: 26 Şubat 2018

Bitiş: 6 Nisan 2018

Çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 09:30-14:30 

Üçüncü Dönem: 6 hafta 

 

SON DÖNEM – FİNAL PROJELERİ  

9 Nisan 2018 – 13 Nisan 2018 (1 hafta)

Eğitimin son haftası 30 saatlik bir programla tamamen katılımcıların kendi final projelerini tasarlamaları için ayrılmıştır. Bu hafta boyunca eğitmenlerle ders yapılmayacak,çalışma mekanında provalar yapılacaktır. Her bir katılımcı bu hafta boyunca okul süresince öğrendiklerinden yola çıkarak kendi projesini tasarlar, yazar, yönetir ve 15 Nisan Pazar günü bu projeyi seyirci önünde sahnelenebilecek hale getirir.

 

mezuniyet_siyahbeyaz   fitiko_mezunlar_2014-2015  Fitiko-mezuniyet2016-2017

  2014-2015 mezunları                                                 2015-2016 mezunları                                               2016-2017 mezunları

 

GENEL BİLGİLER

– SON başvuru tarihi 15 Ekim Pazar 

– Dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yürütülecektir. Eğitmenler hakkında bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

– Eğitim, yaklaşık 400 saatlik bir içerikle üç dönemden oluşmaktadır. Yalnızca tek bir döneme katılım mümkün değildir.

– İlk dokuz haftalık eğitimin sonunda ara verilir ve ilk dokuz haftadan sonra eğitmenler ve öğrenci eğitime devam edilip edilmeyeceğine karar verir. Devam etmeyecek öğrencinin, 1.dönem ücreti kesilerek geri ödemesi yapılır. 

– Dersler TOMİ Eğitim Merkezi (Asmalımescit sok. No:3 D:4 K:2) ve Kumbaracı50’de yapılacaktır

– Mezuniyet gösterisi 15 Nisan 2018 tarihinde Kumbaracı50’de yapılacaktır

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Peşin Ödeme:

TOPLAM: 3.600 TL

3 dönemin tamamı, eğitim başlamadan ödenir. İlk 9 haftanın sonunda öğrenci devam etmek istemez ya da eğitmenler devam etmemesi yönünde karar verirlerse ilk dokuz hafta dışındaki ücreti iade edilir.

 

Taksitli Ödeme:

TOPLAM: 4.000 TL

Birinci taksit // 1.500 TL 22 Ekim’e kadar

İkinci taksit // 1.500 TL 1 Aralık’a kadar

Üçüncü taksit // 1.000 TL  5 Ocak’a kadar

 

EĞİTMENLER

Güray Dinçol                         

Mine Çerçi                            

Sena Taşkapılıoğlu                

                                                               

Burçak Çöllü / Şarkı ve Ses

Gizem Bilgen / Hareket

Tamer Serkan Subaşı / Kılıç, Ok ve Sahne Dövüşü

Cemre Buğra Ün / Stajyer Eğitmen

 

MİSAFİR EĞİTMENLER 

Deniz Erdem / Feldenkrais

Derya Ülker / Görsel Sanatların Temel Kavramları

Fatih Gençkal / Suzuki Tekniği

Gözde Arın / Dans Postürleri ve Ritim

Zeynep Kuyumcu / Sirk Sanatlarına Giriş

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Fiziksel tiyatro teknikleri üzerine uzmanlaşmak isteyen profesyonel oyuncular. Daha önce eğitim almamış ancak deneyimi olan profesyonel oyunculara yönelik tiyatro eğitimi almak isteyenler.

 

KATILIM ŞARTLARI

Okul 20 yaş ve üzeri katılımcılara açıktır.

Katılımcılar okula katılma motivasyonlarını anlatan bir niyet mektubu ve özgeçmişle başvurularını yapmalıdırlar.

Kayıtlar,adayların niyet mektupları eğitmen ekibi tarafından değerlendirildikten ve peşinat ya da ilk taksit ödendikten sonra kesinleşir.

Katılımcıların herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekir. Her katılımcı eğitim süresince kendi sağlığından sorumludur.

 

BAŞVURU

Başvuru Formu

Niyet Mektubu ve fotoğraflı özgeçmiş

Başvuru formunu buradan indirerek niyet mektubunuzla birlikte atolye@kumbaraci50.com adresine mail atarak ya da Kumbaracı50′ye teslim ederek başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Başvuru hakkında bilgi ve okul içeriği için: atolye@altidansonra.com