Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu

FİZİKSEL TİYATRO VE KOMEDİ OKULU

2017-2018 EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Kumbaracı50 Organizasyonuyla…

Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu

‘Her şey hareket eder…’

Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu 3. yılında!

“Jacques Lecoq pedagojisinden ilham alınarak hazırlanan 23 haftalık program; Jacques Lecoq, LISPA; Helicos gibi okullardan mezun, fiziksel tiyatro üstüne çalışan bir eğitmen kadrosu tarafından tasarlandı. Cumartesi ve Pazar günleri 5’şer saatten haftada 10 saat sürecek olan eğitim toplamda 230 saatlik bir çalışmayı içeriyor. Beden ve hareket odaklı “fiziksel tiyatronun” temel araçlarını kullanan okul, katılımcıları bu araçlar üzerinden ortak bir üretim-yaratım sürecine dahil ediyor.

23 haftalık program boyunca, katılımcılar oyuncu, yönetmen ve yazar olarak bedenin şiirsel olanaklarını keşfettikleri bir yolculuğa davet ediliyor.

“Ozan oyuncu”nun yolculuğuna…”

 

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

*Fotoğraflar 2014-2015 sezonu derslerinde Elif Sözer tarafından çekilmiştir

 

PROGRAM

1.MODÜL: NÖTR MASKE VE MİMODİNAMİK – BAŞLANGIÇ

5 Kasım 2016 – 25 Aralık 2016 (8 hafta ve 80 Saat) 

 FTKO - 1.kur   FTKO - 1.kur

Eğitim, ilk beş haftasında sessiz psikolojik oyun ve Jacques Lecoq pedagojisinin temel dayanaklarından olan nötr maske aracılığıyla oyuncunun uzamla olan ilişkisini, şimdiki zamandaki varoluşunu, sahne üzerindeki mevcudiyetini geliştirmeyi amaçlar. Nötr maske ve mimodinamik doğaçlamalarına hazırlık olarak eylem mimi ve çeşitli duruş (attitude) teknikleri çalışılır. Bir yandan katılımcının oyun-oynama hali ile kurduğu ilişki doğaçlama oyunlarıyla geliştirilirken; çalışmalar hareket tekniği ve hareket analizi ile desteklenir. İlk beş haftalık eğitimin sonunda Mimodinamik çalışmalarına başlanır. Oyuncunun içinde bulunduğu dünyayı gözlemlemesini ve daha canlı, hakiki bir tiyatro yaratmak için elementlerin, malzemelerin, renklerin, hayvanların nasıl kullanılabileceğini katılımcının keşfetmesini amaçlar. Mimodinamik çalışmaları karakter, dramatik uzam ve koro yaratımında bir araca dönüşür. 

Ortak yaratım çalışmalarında ise oyunculardan eğitim boyunca aktarılan araçlardan yola çıkarak kendi başlarına kısa gösteriler hazırlamaları istenir.

Oyuncuların ortak üretim sürecinin dinamiklerini deneyimlemesi hedeflenir.

 

TAKVİM 

Başlangıç: 5 Kasım 2016

Bitiş: 28 Aralık 2016

Çalışma günleri: Cumartesi / Pazar 10:30-16:30 

Birinci Modül: 8 hafta – 80 saat

 

 

2.MODÜL: MASKENİN YOLCUĞU

7 Ocak 2017 – 5 Şubat 2017 (5 Hafta – 50 Saat)

 FTKO - 2.kur   FTKO - 2.Kur

Birinci kuru tamamlamış katılımcılar, pedagojinin ikinci ayağı olan maskelerle çalışmaya başlar. Birinci kurun sonunda fiziksel olandan yola çıkarak karakter ve uzam yaratma becerilerini öğrenmiş olan katılımcı, “maskelenmiş oyunculuğu” keşfetmek için farklı maske türleriyle çalışır.

Basit doğaçlama ve oyundan yola çıkarak bedensel farkındalık, mim, artikülasyon ve vokal maskenin dinamiklerine uzanılır. Süreç boyunca, maskenin sessiz hikâyesinin, maskenin dramasının ve komedisinin olanakları araştırılır.Basit ifadeli ve temel duyguları taşıyan larva maskelerle başlayan yolculuk, sırasıyla tam maskeler ve Commedia Dell Arte’den yola çıkarak tasarlanmış yarım maskelerle devam eder. İnsanlık komedyası olarak adlandırılan çağdaş komedya yarım maskeler aracılığıyla incelenir. Çalışmalar boyunca Commedia Dell Arte temrinleri ve kanavaları kullanılır. Commedia Dell Arte tiplemeleri referans alınarak farklı karakter bedenleri ve özellikleri incelenir.

 

TAKVİM

Başlangıç: 7 Ocak 2017

Bitiş: 5 Şubat 2017

Çalışma günleri: Cumartesi/Pazar 10:30-16:30 

İkinci kur: 5 hafta – 50 saat

 

3.MODÜL: GROTESK VE BUFONUN KARANLIK DÜNYASI

18 Şubat 2017 – 19 Mart 2017 (5 Hafta – 50 Saat)

FTKO - 3.kur    FTKO - 3.kur

İlk iki modül boyunca maskelenmiş oyunculuğu kavrayan katılımcı artık fiziksel tiyatronun daha alaycı, göstermeci, politik ve karanlık sularına inmeye başlar.Türlerin istediği yazınsal beceriler üstüne de çalışılacak bu kurda katılımcı artık kendi bedenini bir maske olarak kullanmaya başlar. Bufonlar ve Grotesk figürler Jacques Lecoq pedagojisinin önemli bir ayağını oluşturur. Lecoq’un “hiçbir şeye inanmamak ve her şeyle dalga geçmek” üzerine yapmış olduğu araştırmaların sonucu ortaya çıkmış olan bufonlar aynı zamanda trajik olana da dokunurlar.Dünyayı olduğu gibi karikatürize ederler, hiyerarşilerin ya da iktidarın grotesk boyutunu ortaya çıkarırlar.

Oyuncu, kendine başka bir beden, kocaman, obez bufonesk bir beden yaratır. Bu bedensel dönüşümle, yeniden icat edilmiş yapay bedenin içinde kendini daha özgür hisseder. Kendi bedeniyle hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği şeyleri yapmaya cüret eder.

Bu iki tür, katılımcıya yepyeni bir yazım perspektifi ve sahne üstünde büyük keşif olanağı sunar.

 

TAKVİM

Başlangıç: 18 Şubat 2017

Bitiş: 19 Mart 2017

Çalışma günleri: Cumartesi/Pazar 10:30-16:30 

Üçüncü kur: 5 hafta – 50 saat

 

 

4.MODÜL: CLOWN-SON DURAK

1 Nisan 2017 – 30 Nisan 2017 (5 Hafta – 50 Saat) 

FTKO - 4.kur    FTKO - 4.kur

Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nun son modülü çağdaş bir sahne disiplini olan Clown’a ayrılır. Bu modülde katılımcı eğitim boyunca öğrenmiş olduğu tüm teknikleri uygulama imkanı bulur. Katılımcıdan kendi clown karakterini, sahne metnini ve mevcudiyetini (presence) oluşturması beklenir. An odaklı olan, kurgunun ötesinde her anı yaşayan, oyun anında gelişebilecek her şeyi oyuna dönüştürmeye açık, seyirciyle sürekli etkileşim halinde olan bu disiplin katılımcıdan kendini tamamen oyuna ve ana teslim etmesini ister. Oyun oynama dürtüsünün ve fiziksel olanın vazgeçilmez olduğu bu disiplin pedagojik yolculuğumuzun son durağıdır. Dördüncü kurda katılımcı, kendi imgeleminden, fiziksel, duyusal ve duygusal malzemesinden yola çıkarak komik olanı keşfetmeyi, kendi clown karakterinin inşası ve sahne yazımları sürecinde öğrenir.

Oynamaya hazır beden diye tanımlayabileceğimiz; hiçbir karakter çizgisinin olmadığı Nötr Maske uzamıyla başlayan bu uzun yolculuğun son durağı olan Clown, kendi fiziksel malzemesini ve oyun motorunu artık yönetme becerisine sahip katılımcının bireysel yolculuğunun ilk durağıdır.

 

TAKVİM

Başlangıç: 1 Nisan 2017

Bitiş: 30 Nisan 2017

Çalışma günleri: Cumartesi/Pazar 10:30-16:30 

Dördüncü kur: 5 hafta – 50 saat (29 ve 30 Nisan öğrencilerin final projelerine çalışması için ayrılmıştır)

6 Mayıs 2017 – Final projeleri gösterimi ve mezuniyet

 

Konuk eğitmen - Kevin Casey   Konuk eğitmen - Deniz Erdem

Konuk eğitmenler Kevin Casey ve Deniz Erdem

 

2014-2015 mezuniyet    FTKO2015-2016
2014-2015 öğrencileri mezuniyet günü                                                                       2015-2016 öğrencileri mezuniyet günü

 

GENEL BİLGİLER

– SON başvuru tarihi 20 Ekim Çarşamba  

– Dersler Cumartesi ve Pazar günleri dört eğitmen tarafından yürütülecektir. Eğitmenler hakkında bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

– Eğitim, 230 saatlik bir içerikle dört modülden oluşmaktadır.Yalnızca tek bir modüle katılım mümkün değildir.

 Her modülün sonunda eğitime bir hafta ara verilecektir (31 Aralık – 1 Ocak, 11-12 Şubat 2017, 25-26 Mart 2017, tarihlerinde ders yapılmayacaktır )

– İlk sekiz haftalık eğitimin sonunda ara verilir ve ilk sekiz haftadan sonra eğitmenler ve öğrenci eğitime devam edilip edilmeyeceğine karar verir. Devam etmeyecek öğrencinin, 1.kur ücreti kesilerek geri ödemesi yapılır. 

– Dersler Kumbaracı50’de yapılacaktır

– Mezuniyet gösterisi 6 Mayıs 2017 tarihinde yapılacaktır

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Peşin Ödeme:

TOPLAM: 3.100 TL

4 modülün tamamı, eğitim başlamadan ödenir. İlk sekiz haftanın sonunda öğrenci devam etmek istemez ya da eğitmenler devam etmemesi yönünde karar verirlerse ilk sekiz hafta dışındaki ücreti iade edilir.

Taksitli Ödeme:

Birinci taksit // 1.200 TL ilk modül başlamadan

İkinci taksit // 1.200 TL ilk modülün dördüncü haftasının sonunda

Üçüncü taksit // 1.200 TL ilk sekiz haftanın sonunda

TOPLAM: 3.600 TL

 

EĞİTMENLER

Elif Sözer

Güray Dinçol

Mine Çerçi

Sena Taşkapılıoğlu

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Fiziksel tiyatro teknikleri üzerine uzmanlaşmak isteyen profesyonel oyuncular. Deneyimi olmayan ancak profesyonel oyunculara yönelik temel tiyatro eğitimi almak isteyenler.

 

KATILIM ŞARTLARI

Okul 20 yaş ve üzeri katılımcılara açıktır.

Katılımcılar okula katılma motivasyonlarını anlatan bir niyet mektubu ve özgeçmişle başvurularını yapmalıdırlar.

Kayıtlar,adayların niyet mektupları eğitmen ekibi tarafından değerlendirildikten ve peşinat ya da ilk taksit ödendikten sonra kesinleşir.

Katılımcıların herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekir. Her katılımcı eğitim süresince kendi sağlığından sorumludur.

 

BAŞVURU

Başvuru Formu

Niyet Mektubu

Başvuru formunu buradan indirerek niyet mektubunuzla birlikte atolye@kumbaraci50.com adresine mail atarak ya da Kumbaracı50′ye teslim ederek başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Başvuru hakkında bilgi için: atolye@altidansonra.com // 532 255 55 80 – Gülhan Kadim