Sessizlikte Beden ve Nötr Maske – Mine Çerçi

atölyegörsel

Fotoğraf: Elif Sözer

 

Fransız usta Jacques Copeau’dan miras kalan ve Jacques Lecoq pedagojisinin temelini oluşturan nötr maske, oyuncunun uzamla olan ilişkisini, şimdiki zamandaki varoluşunu, sahne üzerindeki mevcudiyetini (présence) geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda bir referans ya da temel maske olan nötr maske, oyuncuya bir tür nötrlük ve sakinlik hissiyatı önerir. Bedene devamlı olarak ideal ya da nötr olanı işaret ederek, oyuncunun kendi bedenindeki sapmaları tespit etmeye imkan sağlar. Oyuncu bu tecrübe sonunda başka karakterleri ve başka bedenleri oynamaya hazır hale gelir. Tıpkı üzerine hikaye yazılabilecek boş bir kağıt gibi. 

“Gösterimin başında, sıradan sessizlikten farklı başka bir sessizlik vardır ve bu sessizlik, oyuncu tarafından deneyimlenen niteliğe bağlı olarak seyirci için başka bir niteliğe sahip bir deneyime dönüşebilir ve bu herkesin algıladığı bir deneyimdir. Bu ortak algılama, aynı sessizliğin artan yoğunluğuyla kendini belli eder.”

Peter Brook, “Does Nothing Come from Nothing?”, Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires, n.15, Mai 2000.

 

İÇERİK

Sessiz Oyun Doğaçlamaları:

Oyuncudan, gündelik hayatın sessizlik anlarını ve durumlarını gerçeğe en yakın şekilde doğaçlaması istenir. Beden ve uzam ilişkisi psikolojik oyun seviyesinde ele alınır.


Nötr Maske Doğaçlamaları:

Oyuncu nötr maske ile maskelenmiş oyunun (jeu masqué) temel kurallarını anlamaya yönelik doğaçlamalar yapar. Beden ve uzam ilişkisi yüksek teatral seviyededir.

 

Hareket Tekniği:

Nötr maskeye hazırlanmak amacıyla dövüş, mim, gerilim seviyeleri, iş eylemleri, duruşlar (attitude) üzerinden hareket tekniği çalışılır.

 

AMAÇ

İçinde sözün doğduğu toprak olan sessizlik, oyuncunun oyununun sözden harekete yani bedenin bütününe taşınmasına imkan sağlar.

Psikolojik sessiz oyun doğaçlamaları sırasında,oyuncu önce içinde bulunduğu mekan ile ilişki kurmayı daha sonra partnerini dinlemeyi ve ona tepki vermeyi deneyimler. Bu doğaçlar sırasında kullanılan etki-tepki, beden-mekan ilişkisi, dinleme, bakış ve açıklık gibi kavramlar nötr maske çalışmalarının da anahtar kavramlarıdır.

Nötr maske, dış dünyanın oyuncunun bedeninde okunabilmesi, uzamı alımlaması ve onu belirgin şekilde bedeninde yansıtabilmesi için oyuncuya devamlı olarak denge, açıklık, tasarruf, kararlılık, sakinlik, nötrlük hali önerir; ideal bir bedeni ya da denge halindeki ideal bir metni işaret eder.

Bu aynı zamanda oyuncunun seyirci algısını arttırmak, oyununu teatralleştirmek anlamına gelir. Nötr maskeyi taşıyan oyuncu oyununa, seyirci için bir ritim, bir ölçü, bir süre, bir uzam, bir biçim verir.  Nötr maskeyi deneyimlemiş oyuncunun daha sonra sessizliğin içinden sadece gerekli olduğu anda ortaya çıkardığı söz, böylece bir işlev ve bir güç kazanır, fiziksel eyleme dönüşür.

 

PROGRAM

Tarih: 11 – 15   ve 18 – 22 Temmuz 2016 / toplam 10 gün

Saat: Hafta içi  18:30 – 22:30 / toplam 40 saat

Katılımcı Sayısı: 10

Katılım Ücreti: 650 TL + KDV  

(KumbaraKart sahiplerine, öğrencilere  ve daha önce Kumbaracı50’de atölyelere katılanlara %10 indirim uygulanmaktadır)

Son Başvuru Tarihi: 7 Temmuz 2016

Adres: Kumbaracı50 

Kumbaracı Yokuşu, No:50, Kat: 1 Beyoğlu / İstanbul

 

Başvuru formunu buradan indirerek atolye@kumbaraci50.com adresine mail atarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bilgi için: atolye@kumbaraci50.com // 532 255 55 80 – Gülhan Kadim

 

KATILIM ŞARTLARI

Atölye 18 yaş ve üzeri katılımcılara açıktır. Katılımcıların herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekir. Her katılımcı atölye sırasında kendi sağlığından sorumludur. Atölye belirtilen saatte başlar. Katılımcıların siyah renkte, içinde rahat hareket edebilecekleri bir kıyafetle gelmeleri gerekir.Atölye ücretleri peşin olarak atölye başlamadan önce ödenir. Atölyeye kayıt, ücret ödendikten ve başvuru formu imzalandıktan sonra geçerli sayılır. Atölye bitmeden ayrılan katılımcılara ücret geri ödenmez.

Kimler katılabilir?

Oyunculuk tecrübesine sahip, hareket alanında uzmanlaşmak isteyen herkese açıktır.

 

Mine Çerçi

Mine Çerçi

Jacques Lecoq Uluslararası Tiyatro Okulundan 2011 yılında mezun olduktan sonra sınıf arkadaşlarının kurduğu Londra merkezli Clout Theatre Company’ e ve Sydney merkezli Clockfire Theatre Company’ e yönetmen, oyuncu ve yazar olarak katıldı.

Sorbonne Nouvelle Üniversitesi’nden Tiyatro Çalışmaları alanında ve Denis Diderot Üniversitesi’nden  Edebiyat, Sanat ve Sinema alanında lisans ve yüksek lisans diploması aldı.  Paris’te Louvre Müzesi’nde Lecoq’tan arkadaşlarıyla hazırladığı Dövüş temalı performansta yer aldı. Clout Theatre Company’de yönettiği iki ayrı oyun, Edinburgh Fringe çerçevesinde Total Theatre Magazine Emerging Artist ödülüne iki sene üst üste aday gösterildi. 2012 yılında How A Man Crumbled ile Liverpool Physical Fest’de En İyi Oyun dalında seyirci ödülünü kazandı. Oyunları, Londra’da Battersea Arts Center, Moskova’da Meyerhold Center gibi tiyatrolarda ve Almanya, Çin, İngiltere’deki festivallerde sahne aldı.  Halen Sydney ve Londra merkezli bu iki tiyatro grubu ile çalışmalarını sürdürmektedir Jacques Lecoq’un okulun pedagojik yolculuğunu anlattığı kitabı “Şiirsel Beden”in çevirmenidir.Kurucularından olduğu Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nda eğitmenliğe devam etmektedir.