Hikâyeciler 2018

 

Kumbaracı50 Organizasyonuyla
Cihangir Akademi LAB: Hikâyeciler

 

Hikâye Anlatıcılığı Üzerine Eğitim, Üretim ve Gösterim Programı

4 Kasım 2018 - 24 Mart 2019
cihangirakademi.com

 


Sanat Yönetmeni: Şule Ateş

Hikâyeciler, hikâye anlatıcılığı ile gösteri sanatları arasındaki ilişkiye odaklanan uygulamalıbir eğitim programı. Toplam 5 ayda, 7 ayrı eğitmenle, 22 hafta ve 80 saatlik bir eğitim ve uygulama imkânı sunuyor. Eğitim süreci sonunda, hazırlanacak hikâyeler seyirciyle buluşuyor.

Eğitmenler
Ezel Akay
Zerrin Yanıkkaya
Güray Dinçol
Nazlı Çevik Azazi
Hakan Emre Ünal
Nezaket Erden
Şule Ateş

 

Hikâye anlatıcısı yönetmenlik ve yazarlığı, oyunculukta birleştirmiş bir sanatçıdır.

Hikâye Anlatıcılığı, genel olarak edebi bir metni ezberden ya da doğaçlama olarak anlatan bir oyuncu/anlatıcıyı ifade eder.

Bir birimize sürekli kendi hikâyelerimizi ya da birilerinden dinlediğimiz hikâyeleri anlatırız. Anlatırken değiştirir, eklemeler yapar, yeniden düzenleriz. Hikâyeye kendi bakış açımızı ve yorumumuzu ekleriz. Yeni bir şey söyleriz. Yaratırız. Birileri bizi dinler ve çeşitli tepkiler verir. Hikâye anlatmak ve dinlemek, her şeyden önce iletişim kurma isteği taşır. Bir hikâye anlatımı, seyirci ile kurduğu somut iletişim ile değer kazanır.

Hikâye anlatma, farklı bir oyunculuk becerisine ihtiyaç duyar. Doğaçlamaya dayanır, seyirci ile yakın ilişki gerektirir ve gösterinin tüm boyutları anlatıcı oyuncu/ hikâyeci/ meddah tarafından yönetilir. Hikâye anlatıcısı yönetmenlik ve yazarlığı, oyunculukta birleştirmiş bir sanatçıdır.

Hikâye anlatmak derken canlandırmayı ve bedensel bir eylemle oluşturulmuş bir gösteriyi kastederiz. En temel olarak hikâye anlatıcısı, tüm gösteriyi tek kişi olarak ve bedeninden yaratarak, hiçbir teknik araç – gerece veya eşyaya ihtiyaç duymadan gerçekleştiren bir oyuncudur. Tiyatro sanatının bir bedene indirgenmiş halidir.

Hikâye Anlatıcılığı çalışmaları, oyunculuk eğitimi ve yaratıcı drama çalışmaları için etkili ve anlamlı sonuçlar verebilecek bir eğitimdir.

Her iki alanda da oyuncu adayı veya katılımcıya katkıları şöyle özetlenebilir:

- Sözel ve hareket anlamında bedensel anlatım araçlarını fark etmek, geliştirmek ve kontrol etmek…

- Sözler ile bedensel ifadeler arasındaki ilişkinin ya da farkın ayrımına varmak ve bedensel olanı da deneyimlemek…

- Hikâyeyi tek başına canlandırırken/anlatırken, bedensel olanlar dışındaki tiyatro araçlarını kullanmadan, yalnızca bedenini kullanarak tüm gösteriyi yönetmek ve var etmek…

- İzleyici ile kurulacak doğrudan veya dolaylı ilişkileri fark etmek ve bu ilişkiyi yönetmek.

- Bir metni ya da sözel boyuttaki hikâyeyi, sahne diline dönüştürerek, edebiyata ait özelliklerle gösteri sanatlarına ait özelliklerin farkına varmak.

- Aksesuarları ve mekânı çok amaçlı ve dönüşebilir ögeler olarak, anlatı ve oyuna dahil edebilmek…

- Hikâyeyi, kişisel yönelimler, yetenekler ve kişisel yaratıcılığın öngördüğü biçim ve anlatım yolları ile şekillendirme olanaklarını keşfetmek...

- Kişisel yaratıcılığını ve kişisel hikâyelerini bir ‘anlatıya’ dönüştürme yollarını keşfetmek…

- Profesyonel alandaki yaratıcı çalışmalarda, başta oyuncu, yönetmen ve yazarlar olmak üzere sahne sanatlarının tüm üretim alanlarındakilere katkı sağlar.

- Yaratıcı drama liderleri için veya profesyonel anlamda oyunculuk ve sahneleme denemeleri düzleminde farklı yaklaşımlar için yeni olanaklar sunabilir.

 

TAKVİM ve GENEL BİLGİLER

Başlangıç: 4 Kasım 2018

Bitiş: 24 Mart 2019

Son başvuru tarihi:20 Ekim

Toplam 5 Ay, 22 hafta, 80 saat

- Derslerin büyük bölümü Pazar günü, sadece 6 oturum Salı akşam yapılır.

- Program en az 8, en çok 14 katılımcı ile açılır

- Program 18 yaş üstü katılımcılar için uygundur

 

DETAYLI TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ 

 

ÜCRET:

Peşin Ödeme: 2.000 TL.

Taksitli Ödeme: 2.400 TL (400 TL x 6)

Eğitim Mekânı Adres: TOMİ Eğitim Merkezi - Asmalımescit sok. No:3 D:4 K:2

 

BAŞVURU:

Başvuru formunu buradan indirip, doldurarak atolye@kumbaraci50.com adresine mail atabilirsiniz.

Bilgi için: 0212 243 50 51 // atolye@kumbaraci50.com

Başvurunuz, değerlendirmeden sonra kabul edilecektir. Size; kabul edildiğinize ve ödeme yapabileceğinize dair bir mail iletilecektir. Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra kaydınız kesinlik kazanacaktır. Ödemeleriniz iptal ya da iade edilemez. Ödemeniz, ancak atölyenin açılmaması durumunda iade edilir.


Ezel Akay
Hikâye Anlatan Oyuncu
1 Hafta - Toplam 4 Saat

TEK ATÖLYE ÜCRETİ: 250 TL

Ezel Akay bu dört saatlik atölyede, ‘hikâye nedir, neden önemlidir, nasıl anlatılır’ gibi temel soruların cevaplarına odaklanıyor. Hayatın her alanında karşımıza çıkacak ‘anlatı’ anlarının yanı sıra, tiyatro ve sinemada hikâye anlatıcılığının ne şekilde kullanıldığına dair tecrübelerini katılımcılarla paylaşıyor.

 

Zerrin Yanıkkaya
Dramatik Bir Tür Olarak Hikâye Anlatıcılığının Geleneksel Kaynakları
5 Hafta - Toplam 10 Saat

TEK ATÖLYE ÜCRETİ: 300 TL

  1. Hafta: Yakın Doğu’da ve Mısırda Hikâye Anlatıcılığının Kaynakları
  2. Hafta: İran’dan Örnekler:Zengin bir hikâye anlatıcısı geleneği olan İran’da Nakkal, Rovze-Han ve Perdedari adlarıyla bilinen anlatıcıların özellikleri açıklanacaktır.
  3. Hafta:Meddah ve Meddahlığın Kökenleri: Bir hikâye anlatıcısı olarak Meddah’ın ortaya çıkışı ve Ehl-i Beyt ile ilişkisi ele alındıktan sonra, ilk Meddah olarak kabul edilen Hassan bin Sabit’in kullandığı anlatım araçları ve manaları üzerinde konuşulacaktır.
  4. Hafta: Osmanlı’da Meddah: Osmanlı Meddahı’nı diğer anlatıcılardan ayıran özellikler ve kullandığı teknikler üzerinde durulacaktır.
  5. Hafta: Taziye: İslam Ülkelerinde ortaya çıkan tek dramatik tür olan Taziye’nin kaynakları, gelişimi ve anlatım biçimleri üzerinde durulacak, oyuncularla sunulan Taziye gösterimlerinin sahnelenme konvansiyonları üzerinde konuşulacaktır.

 

Nazlı Çevik Azazi
Hikâye Anlatma Sanatına Giriş
2 Hafta - Toplam 6 Saat

Hikaye anlatmak imge yaratmak demektir. Anlatıcı anlatacağı hikayenin imgelerini önce kendi iç aleminde yaratır. Yaratılan bu imgelerin malzemesi anlatıcının kendi hayal gücüdür. Anlatıcı, bir heykeltraşın mermere şekil vermesi gibi imgelerine şekil vererek hikayesini var eder. Varolan hikaye söz elbisesine bürünüp dinleyicinin kulak kapısından içeri girdiğinde, dinleyenin iç aleminde de imgeler canlanmaya başlar. Dinleyici canlanan bu imgeleri tıpkı bir sinema filmini izler gibi iç gözü ile izlemeye başlar. İçerde dönen bu filmin ham malzemesi dinleyicinin hayal gücü, imge dünyasıdır. Anlatılan her hikaye imgeden imgeye yolculuk yapmak demektir. Hikaye anlatmak imgelerin dünyasını keşfetmek ve onları söz aracılığıyla yaratmak demektir. Bu eğitimde imgelerin gücünü yeniden keşfedecek, iç varlığımızdan zengin imgeler yaratacak ve bu imgeleri sözün gücü ile dinleyicinin iç alemine nakşetmeyi öğreneceğiz.

 

Güray Dinçol
Anlatıda Fiziksel Olan
4 Hafta - Toplam 20 Saat

Atölye çalışması boyunca katılımcılar Fiziksel Tiyatro’nun Temel İlkeleri’nden beslenerek bedenin ve sahne boşluğunun kullanımıyla en basit anlatının yollarını araştıracaklar, bedenin anlatım olanaklarını keşfedeceklerdir.

Söz kadar bedenin ve bedenin yaratacağı sonsuz uzamın merkezde olacağı bu çalışma Jacques Lecoq pedagojisini baz almakla birlikte dans tiyatrosu, clown, mim, doğaçlama tiyatro, maske tiyatrosu gibi farklı sahne disiplinlerinden de faydalanacaktır. Oyuncu ve seyirciyi, ‘şimdiki zamanda’ bir anlatıda buluşturmak hedeflenirken, hareketin ve bedenin olanaklarıyla bu anlatının seyirciye ulaşması, aynı zamanda anlatanın bir yazar/yönetmen gibi anlatısını oluşturması ve sahnelemesi üstünde de durulacak, atölye yazarlık ve sahneleme egzersizlerini de içerecektir.

 

Tiyatro Hemhal
Hakan Emre Ünal / Nezaket Erden
Metinden Sahneye - Bir Metin Kılavuzunda Sahne Üzerinde Yazar Oyuncu
5 Hafta - Toplam 20 Saat

Atölye çalışması sürecinde katılımcılar kendi belirledikleri ve sahnede aktarmak istedikleri metinler üzerinden pratik bir çalışma yürütecektir. Metnin sahne üzerinde zamansal düzlemi; kimin, neyi, kime, neden anlattığı gibi temel sorular üzerinden metnin ana iskeletini kurma ve bunun üzerinden dramaturgi ve metni geliştirme egzersizleri yapılacaktır. Atölye süreci en temelinde herhangi bir metni sahneye taşıma konusunda başlangıç aşamasında ele alınması gereken konular ve sorulması gereken temel sorular üzerinden bir giriş çalışması olarak nitelendirilebilir.

 

Şule Ateş
Hikâyeyi Sahnelemek
5 Hafta - Toplam 20 Saat

 

Bir sahneleme süreci olarak da düşünülebilecek bu atölyede, Hikayeciler programının sanat yönetmeni Şule Ateş, katılımcıların anlatmaya/oynamaya karar verdikleri hikaye/metnin sahneye uyarlanma sürecine rehberlik ediyor.

Prova süreci olarak da düşünebileceğimiz bu 5 hafta boyunca, Şule Ateş, dramaturji, sahneleme ve oyunculuk konusundaki eksikler üzerine yoğunlaşarak, her bir hikayeyi sahnelenebilir hale getirmek üzere, katılımcılarla çalışıyor. 5 haftanın sonunda, hazırlanan gösteriler seyirciye sunuluyor.

 

 


Eğitmen Kadrosu

 

EZEL AKAY

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Amerika’da Villanova Üniversitesi’nde tiyatro öğrenimi gören Ezel Akay, halen Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde Hikâye Anlatıcılığı üzerine ders vermektedir. Sanatçı şu sıralar, 2018 yazında çekeceği, Gürsel Korat’ın ‘Kunday – Gölgeler Çağı’ romanından uyarlanan, ‘Aşçı ve Prenses’isimli yeni filmini çekmeye hazırlanıyor.

1996 yılında Derviş Zaim ile “Tabutta Rövaşata” filminin yapımcılığını üstlendi. Film yurtiçi ve yurtdışı birçok festivalde ödül kazanırken uluslararası alanda en çok ödül alan yerli film unvanını elde etti. Daha sonra genel yapım sorumlusu olduğu ve yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu’nun yaptığı “Güneşe Yolculuk” filmi Berlin Film Festivali de dahil yerel ve uluslararası birçok festivalde ödül kazandı. 2004 yılında yapımı tamamlanan Ahmet Uluçay’ın yönettiği, yurtiçi ve yurtdışı festivallerde birçok ödül kazanan “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” adlı sinema filminin de genel yapım sorumluluğunu üstlendi. Ezel Akay, 2004 yılında başrollerini Haluk Bilginer, Özcan Deniz ve Demet Akbağ’ın paylaştıkları, Levent Kazak'ın senaryosunu yazdığı, “Neredesin Firuze” filmiyle de yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı sinema filmine imzasını attı. En son olarak 2006 yılında vizyona giren, yine Levent Kazak'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün paylaştıkları "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminin; 2009 tarihinde 7 Kocalı Hürmüz isimli filmleri yönetti…

 

ZERRİN YANIKKAYA

Zerrin Yanıkkaya, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Meksika UNAM/PUEG-Universidad National Autónoma de México- Üniversitesi/Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı’nda doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. İspanya, Meksika ve İstanbul’da çeşitli öykü yazma atölyeleri ve programlarına katıldı, geleneksel yöntemler üzerine çalıştı.

Tiyatro Oyunevi, Ateş Tiyatro, TiyatroLokomotif gibi özel tiyatrolarda ve Devlet Tiyatroları’nda dramaturg olarak görev almıştır. İspanyolca’dan tiyatro oyunu, roman ve çocuk kitapları çevirileri vardır. Çocuklar, gençler ve kadınlarla çeşitli konularda atölye çalışmaları yapmıştır.

Maltepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Türk Tiyatro Tarihi dersleri kapsamında Geleneksel Tiyatro ve Anlatı Yöntemleri konusunda dersler vermektedir.

 

NAZLI ÇEVİK AZAZİ

Nazlı Çevik Azazi,Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi'nin kurucularından olan Nazlı Çevik Azazi; Hikâye Anlatıcısı, Eğitmen, Tiyatro ve Dans Pedagogudur.

Almanya’da 2017 “Thüringen Masal ve Efsane Ödülü”ne layık görülen Azazi, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olan hikâye anlatıcılığının ülkemizde yeniden hatırlanması ve modern hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yorumlanması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmektedir.

Azazi; Berlin Sanat Üniversitesi’nde; Tiyatro Pedagojisi Yüksek Lisansı (2008-2011) ve Sanatsal Anlatım-Eğitimde ve Sanatta Hikâye Anlatıcılığı (2011-2013) programlarını başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca Berlin’deki çağdaş dans okulları olan; TanzTangente (2009-2010) ve Dock11’de (2010-2011) “Yaratıcı Dans ve Dans Pedagojisi” sertifika programlarına katılmıştır. 1997-2007 yılları arasında arasında İstanbul’da yaşamış; İstanbul Üniversitesi Veteriner Hekimlik Fakültesi’ni ve yanısıra yaratıcı drama ve tiyatro eğitimlerini bitirmiştir.

Nazlı Türkiye’nin ilk uluslararası masal festivali olan “1.Uluslararası Şirince Masallar Festivali-2013”nin organizatör ve sanat yönetmenlerindendir. 2014-2016 yılları arasında faaliyet gösteren ‘Famanın Evi Hikâye Anlatıcılığı Topluluğu’nun kurucusu ve eğitmenlerinden, yine aynı yıllarda faaliyet gösteren Anlat Bana isimli derneğin de kurucularındandır.

2013’den beri yeniden İstanbul’da yaşayan Nazlı; Türkiye’de ve Avrupa’da festivallerde, tiyatrolarda, okullarda ve farklı kurumlarda çocuklara ve yetişkinlere hikâyeler anlatmakta, eğitimler vermekte ve uluslararası projeler yapmaktadır. Hikâye Anlatıcılığı'nın Türkiye’de yeniden hatırlanması, geliştirilmesi ve uluslararası platformlara taşınması için çalışmalarına devam etmektedir.

 

GÜRAY DİNÇOL

2005 yılından bu yana oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak profesyonel kariyerine devam eden Güray Dinçol tiyatro yüksek lisansının ardından Norveç Rosegarden Theatre’da Giovanni Fusetti’den fiziksel tiyatro ve clown eğitimi aldı. 2008-2009 yıllarında Santralistanbul – Paris Fratellini Academy ortaklığıyla düzenlenen sirk ve sokak sanatları atölyelerinde joggling, akrobasi, dans ve clown alanlarında derslere katıldı. Paris’te ‘Les Singuliers’ grubunda oynadı. Lecoq ekolünü takip eden okullardan İtalyadaki Scuola Helikos’tan mezun oldu. Niort Sokak Sanatları ve Clown Festivali, Lüksemburg Uluslararası clown festivali ve Avignon Tiyatro Festivali Kadmos projesinden davet aldı. İtalya ve Slovenya da katılımcı ve eğitmen olarak atölyelere ve pedagojik seminerlere katıldı. Birçok kurum,festival ve üniversitede Clown ve Fiziksel Tiyatro eğitimi verdi,atölye çalışmaları yürüttü. Oyunbaz ve Tiyatro BeReZe’de oyuncu ve yönetmenlik, İkincikat, Kumbaracı50 ve Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nda yönetmenlik yaptı.

Clout Theatre’da halen ‘Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı’ oyununda oynamaktadır. Kurucularından olduğu Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nda çalışmalarına ve eğitim araştırmalarına devam etmekte, Bilgi Üniversitesi akademik kadrosunda yer almaktadır. Güray Dinçol halen Clowns Wıthout Borders-Sınır Tanımayan Palyaçolar’ın Türkiye projelerinin yürütücüsüdür.

 

HAKAN EMRE ÜNAL

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme mezunu. Bilgi Üniversitesi bünyesinde farklı tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve yazar olarak denemelerde bulundu. Sonrasında Kadir Has Üniversitesi Film/Drama Oyunculuk Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimi süresince çalışmalarını anlatı ve uyarlama üzerine yoğunlaştırdı. Bu araştırmaların sonucunda üniversite bitirme projesi olarak Roland Topor’un ‘Masanın Altında’ metninden hareketle yazdığı ‘Trom’ isimli oyununu 2015 yılından beri sahnelemekte. 2017 yılının ortalarında ise Nezaket Erden ile birlikte Latife Tekin’in 'Sevgili Arsız Ölüm' isimli romanını sahneye uyarladı ve yönetti. Tiyatro Medresesi, Seyyar Sahne, Altıdan Sonra Tiyatro ve Ekip Tiyatrosu bünyesinde çalışmalar yürütüyor. Hali hazırda Tiyatro Hemhal’in kurucusu olarak teatral çalışmaları ve araştırmalarını sürdürmekte.

NEZAKET ERDEN

1990 Mersin doğumlu olan Nezaket Erden ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe okumak üzere İstanbul'a yerleşti. Üniversite öğrenimi süresince tiyatro eğitimlerine katıldı. Akademi 35,5 Sanat Evi’nde burslu olarak eğitim aldı. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olur olmaz Kadir Has Üniversitesi Film Drama Oyunculuk Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek lisans eğitimini 2016 Haziran ayında tamamladı. Eğitim hayatı süresince ve sonrasında çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı, atölyelere katıldı. Diksiyon eğitimi verdi. Çocuklarla yaratıcı drama çalışmaları yürüttü. Şu sıra tek kişilik performansı olan, Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan “ Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit” oyunuyla tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ŞULE ATEŞ

Ankara ÜniversitesiDTCF Tiyatro Bölümü’nden 1986’da mezun olan Şule Ateş, 1987’de açılan TAL-Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı’nın ilk yıl öğrencilerindendir.

1989 – 2009 arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda; 2000 – 2002 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çalıştı. 1996 – 2016 yılları arasında tasarlayıp, yönettiği bağımsız performansların yapımcılığını üstlendi. Gösteri sanatları alanında, konseptini geliştirdiği çok sayıda etkinlik ve organizasyonun küratörlüğünü ve koordinatörlüğünü yaptı. Uluslararası projelerde danışman ve organizatör olarak çalıştı. Çeşitli gazete, dergi ve portallarda yazıları yayınlandı/yayınlanıyor. 2005 yılında, yaptığı çağrıyla bir araya gelen performans ve dans sanatçılarının katılımıyla Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi’nin(ÇGSG)kurucularından biri oldu. Halen Kasım 2017’de açtığı Cihangir Akademi’nin sanat yönetmenliğini yürütmektedir.

Katıldığı Atölyeler:
Jerzy Grotovski ve Thomas Richards - Work Center, İtalya
Kristin Linklater – Voice, ABD
Ellen Loren – Suzuki , ABD
Theodoros Terzopoulos, Yunanistan
Ellen Stewart (La Mama), ABD
Jeong Ok Kim, Kore

Rejiler 1996 - 2016
Kahramanın El Kitabı
- İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali Ortakyapımı 2016
Feminen de Kabare - Garajistanbul Pro. 2012
Tevhid / Oneness- Alevi İnancı Üzerine Güncel Bir Performans, Garajistanbul 2010
Vakit Tamam Beyler! 2007 – 2009, Talimhane, Oyun Atölyesi, Garajistanbul
Mesele Nedir?– Galataperform, Görünürlük Projesi 2007
Uzun Yol -Türkiyeli Romanlar Hakkında Belgesel Oyun – İstanbul Bilgi Üniversitesi 2006
Kasım ile Nasır– Diyarbakır Sanat Merkezi, Diyarbakır Sanat Festivali 2004
Akşam Yemeği-Genç Etkinlik – Tüyap 1996

 

 

Kumbaracı50 Gişe: (212) 243 50 51
Pazar hariç her gün 18:30-20:30

ALTIDAN SONRA YAPIM REKLAM FİLM YAY.VE EĞT.HİZ.LTD.ŞTİ. olarak, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kişiler verilerinizin korunması için sair mevzuat uyarınca idari ve teknik önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, aktarılması, imhası ve anonimleştirmesine ilişkin detaylı ve güncel politikalarımıza ulaşmak için tıklayınız.