Hikâyeciler Bahar Dönemi

 

Hikâyeciler

 

Hikâye Anlatıcılığı Üzerine Eğitim, Üretim ve Gösterim Programı

6 Mart 2019  - 14 Temmuz 2019
cihangirakademi.com

 


Sanat Yönetmeni: Şule Ateş

Hikâyeciler, hikâye anlatıcılığı ile gösteri sanatları arasındaki ilişkiye odaklanan, Şule Ateş’in Cihangir Akademi için geliştirdiği, uygulamalı bir hikâye anlatıcılığı eğitimi programı. Dört buçuk ayda 8 ayrı eğitmenle, 22 hafta ve 80 saatlik bir eğitim ve uygulama imkânı sunuyor. Eğitim süreci sonunda, hazırlanacak hikâyeler seyirciyle buluşuyor. 

Eğitmenler                                                                                                                                                                                       
Ezel Akay 
Zerrin Yanıkkaya 
Mine Çerçi
Roza Erdem
Ceren Özcan
Hakan Emre Ünal  
Nezaket Erden 
Şule Ateş

 

Hikâye anlatmak derken canlandırmayı ve bedensel bir eylemle oluşturulmuş bir gösteriyi kastederiz. En temel olarak hikâye anlatıcısı, tüm gösteriyi tek kişi olarak ve bedeninden yaratarak, hiçbir teknik araç – gerece veya eşyaya ihtiyaç duymadan gerçekleştiren bir oyuncudur. Tiyatro sanatının tek bir bedene indirgenmiş halidir.

Hikâye anlatıcısı yönetmenlik ve yazarlığı, oyunculukta birleştirmiş bir sanatçıdır. 

Hikâye anlatma, farklı bir oyunculuk becerisine ihtiyaç duyar. Doğaçlamaya dayanır, seyirci ile yakın ilişki gerektirir ve gösterinin tüm boyutları anlatıcı oyuncu/ hikâyeci/ meddah tarafından yönetilir. 

Tiyatro sanatı hikâye anlatarak başlamıştır. Yunan tragedyası, bir hikâyeleme biçimi olan ‘Dithyrambos’lardan, Tanrı Dionysos için söylenen şarkılardan gelişmiştir.  Şaman, göğün dokuz katına yaptığı yolculuğu zihinsel olarak yaşar ve seyircisinin de yaşamasını sağlar. Aynen günümüz oyuncularından beklenildiği gibi... Tiyatro tarihi boyunca, her yeni estetik arayış, bu kadim köke dönmeyi gerektirmiştir. Brecht, Epik Tiyatro estetiğini, Peter Brook kendi reji yaklaşımını geliştirirken, bu arkaik kökene yeniden bakmış ve yeniden yorumlamıştır. Günümüzde, hikaye anlatıcılığı ile tiyatro arasındaki bağ yeniden keşfediliyor; hikâye anlatıcılığına ve yöntemlerine geri dönüş gözlemleniyor ve artık bir ‘Anlatı Tiyatrosu’ndan söz ediliyor. 

Hikâye Anlatıcılığı’nın oyuncu adayı veya katılımcıya katkıları şöyle özetlenebilir: 

- Sözel ve hareket anlamında bedensel anlatım araçlarını fark etmek, geliştirmek ve kontrol etmek…

- Sözler ile bedensel ifadeler arasındaki ilişkinin ya da farkın ayrımına varmak ve bedensel olanı da deneyimlemek…

- Hikâyeyi tek başına canlandırırken/anlatırken, bedensel olanlar dışındaki tiyatro araçlarını kullanmadan, yalnızca bedenini kullanarak tüm gösteriyi yönetmek ve var etmek… 

- İzleyici ile kurulacak doğrudan veya dolaylı ilişkileri fark etmek ve bu ilişkiyi yönetmek.

- Bir metni ya da sözel boyuttaki hikâyeyi, sahne diline dönüştürerek, edebiyata ait özelliklerle gösteri sanatlarına ait özelliklerin farkına varmak.

- Aksesuarları ve mekânı çok amaçlı ve dönüşebilir ögeler olarak, anlatı ve oyuna dahil edebilmek… 

- Hikâyeyi, kişisel yönelimler, yetenekler ve kişisel yaratıcılığın öngördüğü biçim ve anlatım yolları ile şekillendirme olanaklarını keşfetmek... 

- Kişisel yaratıcılığını ve kişisel hikâyelerini bir ‘anlatıya’ dönüştürme yollarını keşfetmek…

- Profesyonel alandaki yaratıcı çalışmalarda, başta oyuncu, yönetmen ve yazarlar olmak üzere sahne sanatlarının tüm üretim alanlarındakilere katkı sağlar. 

- Yaratıcı drama liderleri için veya profesyonel anlamda oyunculuk ve sahneleme denemeleri düzleminde farklı yaklaşımlar için yeni olanaklar sunabilir. 
 

TAKVİM ve GENEL BİLGİLER

Başlangıç: 6 Mart 2019

Bitiş: 14 Temmuz 2019

Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2019

Toplam 5 Ay22 hafta, 80 saat

 - Dersler Pazar (13 oturum), Çarş (7 oturum) ve Cumartesi (2 oturum) şeklinde yapılır

 - Program en az 8, en çok 14 katılımcı ile açılır

 - Program 18 yaş üstü katılımcılar için uygundur
 

DETAYLI TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ 


ÜCRET:

Peşin Ödeme: 2.200 TL. 

Taksitli Ödeme: 2.600 TL  (5 Taksit) 
Kesin Kayıt: 600 TL
5 Nisan 2019 / 500 TL
6 Mayıs 2019 / 500 TL
5 Haziran 2019 / 500 TL
5 Temmuz 2019 / 500 TL

Eğitim Mekânı Adres:  TOMİ Eğitim Merkezi - Asmalımescit sok. No:3 D:4 K:2


BAŞVURU:

Başvuru formunu buradan indirip, doldurarak atolye@kumbaraci50.com adresine mail atabilirsiniz.

Bilgi için: 0212 243 50 51 // atolye@kumbaraci50.com

Başvurunuz, değerlendirmeden sonra kabul edilecektir. Size; kabul edildiğinize ve ödeme yapabileceğinize dair bir mail iletilecektir. Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra kaydınız kesinlik kazanacaktır. Ödemeleriniz iptal ya da iade edilemez. Ödemeniz, ancak atölyenin açılmaması durumunda iade edilir.


Ezel Akay
Hikâye Anlatan Oyuncu 
1 Hafta - Toplam 3 Saat  

Ezel Akay bu üç saatlik atölyede, ‘hikâye nedir, neden önemlidir, nasıl anlatılır’ gibi temel soruların cevaplarına odaklanıyor. Hayatın her alanında karşımıza çıkacak ‘anlatı’ anlarının yanı sıra,  tiyatro ve sinemada hikâye anlatıcılığının ne şekilde kullanıldığına dair tecrübelerini katılımcılarla paylaşıyor. 

 

Zerrin Yanıkkaya
Dramatik Bir Tür Olarak Hikâye Anlatıcılığının Geleneksel Kaynakları
5 Hafta  - Toplam 10 Saat

  1. Hafta: Yakın Doğu’da ve Mısırda Hikâye Anlatıcılığının Kaynakları 
  2. Haftaİran’dan Örnekler: Zengin bir hikâye anlatıcısı geleneği olan İran’da Nakkal, Rovze-Han ve Perdedari adlarıyla bilinen anlatıcıların özellikleri açıklanacaktır. 
  3. Hafta:Meddah ve Meddahlığın Kökenleri: Bir hikâye anlatıcısı olarak Meddah’ın ortaya çıkışı ve Ehl-i Beyt ile ilişkisi ele alındıktan sonra, ilk Meddah olarak kabul edilen Hassan bin Sabit’in kullandığı anlatım araçları ve manaları üzerinde konuşulacaktır.
  4. HaftaOsmanlı’da Meddah: Osmanlı Meddahı’nı diğer anlatıcılardan ayıran özellikler ve kullandığı teknikler üzerinde durulacaktır. 
  5. Hafta: Taziye: İslam Ülkelerinde ortaya çıkan tek dramatik tür olan Taziye’nin kaynakları, gelişimi ve anlatım biçimleri üzerinde durulacak, oyuncularla sunulan Taziye gösterimlerinin sahnelenme konvansiyonları üzerinde konuşulacaktır.

 

Mine Çerçi
Hikâye Anlatımında İmge, Beden ve Ses Kullanımı
5 Hafta - Toplam 20 Saat 

Hikâye anlatıcısı, bedeni ve sesini kullanarak boşlukta imgeler yaratır. Bu atölyede katılımcılar, mim ve nesne kullanım teknikleri aracılığıyla boş alanda mekân yaratmayı, imge ya da atmosfer oluşturmayı deneyimleyecekler. Bedenin uzantısı olarak ele alınacak sesin ise bu yaratıcı süreçteki rolü incelenecek. Sonunda yapılacak doğaçlama ve grup çalışmaları ile ilk haftalarda öğrenilen teknikler, hikâyeler ile birleştirilecek.

 

Roza Erdem
Hikâye Anlatma Sanatına Giriş
2 Hafta - Toplam 6 Saat

Hikâye anlatmak imge yaratmak demektir. Anlatıcı anlatacağı hikayenin imgelerini önce kendi iç aleminde yaratır. Yaratılan bu imgelerin malzemesi anlatıcının kendi hayal gücüdür. Anlatıcı, bir heykeltraşın mermere şekil vermesi gibi imgelerine şekil vererek hikâyesini var eder. Varolan hikaye söz elbisesine bürünüp dinleyicinin kulak kapısından içeri girdiğinde, dinleyenin iç aleminde de imgeler canlanmaya başlar. Dinleyici canlanan bu imgeleri tıpkı bir sinema filmini izler gibi iç gözü ile izlemeye başlar. İçerde dönen bu filmin ham malzemesi dinleyicinin hayal gücü, imge dünyasıdır. Anlatılan her  hikaye imgeden imgeye yolculuk yapmak demektir. Hikâye anlatmak imgelerin dünyasını keşfetmek ve onları söz aracılığıyla yaratmak demektir.  Bu eğitimde imgelerin gücünü yeniden keşfedecek, iç varlığımızdan zengin imgeler yaratacak ve bu imgeleri sözün gücü ile dinleyicinin iç alemine nakşetmeyi öğreneceğiz. 

 

Ceren Özcan 
Çağdaş Tiyatroda Anlatı
1 Hafta - Toplam 3 Saat

Çağdaş Tiyatroda Anlatı başlıklı bu üç saatlik atölyede, tiyatroda anlatısal olanın izi sürülüyor. Atölye, öncelikle anlatı teorilerine ve anlatıbilimin temel kavramlarına bir giriş ile başlıyor. Burada diegesis-mimesis ayrımının kuramsal arka planı irdeleniyor. Anlatısal olan ve dramatik olan arasındaki ilişkinin hem geniş anlamıyla sahneye ve tiyatralliğe, hem de oyuncunun eylemine yansımaları araştırılıyor. Bu anlamda “hikâye anlatıcısı olarak oyuncu” fikrinin temel duraklarına da uğranıyor. Atölyenin son bölümünde ise, kurulan kavramsal çerçevenin ışığında, başta Tiyatrotem olmak üzere Türkiye’den ve dünyadan çeşitli çağdaş anlatı tiyatrosu örneklerine değiniliyor. 

 

Tiyatro Hemhal
Hakan Emre Ünal / Nezaket Erden 
Metinden Sahneye - Bir Metin Kılavuzunda Sahne Üzerinde Yazar Oyuncu
4 Hafta - Toplam 20 Saat

Atölye çalışması sürecinde katılımcılar kendi belirledikleri ve sahnede aktarmak istedikleri metinler üzerinden pratik bir çalışma yürütecektir. Metnin sahne üzerinde zamansal düzlemi; kimin, neyi, kime, neden anlattığı gibi temel sorular üzerinden metnin ana iskeletini kurma ve bunun üzerinden dramaturgi ve metni geliştirme egzersizleri yapılacaktır. Atölye süreci en temelinde herhangi bir metni sahneye taşıma konusunda başlangıç aşamasında ele alınması gereken konular ve sorulması gereken temel sorular üzerinden bir giriş çalışması olarak nitelendirilebilir.

 

Şule Ateş
Hikâyeyi Sahnelemek
4 Hafta - Toplam 18 Saat

 

Bir sahneleme süreci olarak da düşünülebilecek bu atölyede, Hikayeciler programının sanat yönetmeni Şule Ateş, katılımcıların anlatmaya/oynamaya karar verdikleri hikaye/metnin sahneye uyarlanma sürecine rehberlik ediyor. 

Prova süreci olarak da düşünebileceğimiz bu 5 hafta boyunca, Şule Ateş, dramaturji, sahneleme ve oyunculuk konusundaki eksikler üzerine yoğunlaşarak, her bir hikayeyi sahnelenebilir hale getirmek üzere, katılımcılarla çalışıyor.  5 haftanın sonunda, hazırlanan gösteriler seyirciye sunuluyor.

 

 


Eğitmen Kadrosu

 

EZEL AKAY

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Amerika’da Villanova Üniversitesi’nde tiyatro öğrenimi gören Ezel Akay, halen Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde Hikâye Anlatıcılığı üzerine ders vermektedir. Sanatçı şu sıralar, 2018 yazında çekeceği, Gürsel Korat’ın ‘Kunday – Gölgeler Çağı’ romanından uyarlanan, ‘Aşçı ve Prenses’isimli yeni filmini çekmeye hazırlanıyor. 

1996 yılında Derviş Zaim ile “Tabutta Rövaşata” filminin yapımcılığını üstlendi. Film yurtiçi ve yurtdışı birçok festivalde ödül kazanırken uluslararası alanda en çok ödül alan yerli film unvanını elde etti. Daha sonra genel yapım sorumlusu olduğu ve yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu’nun yaptığı “Güneşe Yolculuk” filmi Berlin Film Festivali de dahil yerel ve uluslararası birçok festivalde ödül kazandı. 2004 yılında yapımı tamamlanan Ahmet Uluçay’ın yönettiği, yurtiçi ve yurtdışı festivallerde birçok ödül kazanan “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” adlı sinema filminin de genel yapım sorumluluğunu üstlendi. Ezel Akay, 2004 yılında başrollerini Haluk Bilginer, Özcan Deniz ve Demet Akbağ’ın paylaştıkları, Levent Kazak'ın senaryosunu yazdığı, “Neredesin Firuze” filmiyle de yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı sinema filmine imzasını attı. En son olarak 2006 yılında vizyona giren, yine Levent Kazak'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün paylaştıkları "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminin; 2009 tarihinde 7 Kocalı Hürmüz isimli filmleri yönetti… 

 

ZERRİN YANIKKAYA

Zerrin Yanıkkaya, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Meksika UNAM/PUEG-Universidad National Autónoma de México- Üniversitesi/Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı’nda doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. İspanya, Meksika ve İstanbul’da çeşitli öykü yazma atölyeleri ve programlarına katıldı, geleneksel yöntemler üzerine çalıştı.  

Tiyatro Oyunevi, Ateş Tiyatro, TiyatroLokomotif gibi özel tiyatrolarda ve Devlet Tiyatroları’nda dramaturg olarak görev almıştır. İspanyolca’dan tiyatro oyunu, roman ve çocuk kitapları çevirileri vardır. Çocuklar, gençler ve kadınlarla çeşitli konularda atölye çalışmaları yapmıştır. 

Maltepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Türk Tiyatro Tarihi dersleri kapsamında Geleneksel Tiyatro ve Anlatı Yöntemleri konusunda dersler vermektedir.  

 

MİNE ÇERÇİ

Mine Çerçi, İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimi almak üzere Fransa’ya gitti. Sorbonne Nouvelle Üniversitesi’nde Tiyatro Çalışmaları alanında ve Denis Diderot Üniversitesi’nde Edebiyat, Sanat ve Sinema alanında lisans ve yüksek lisans diploması aldı. Jacques Lecoq Uluslararası Tiyatro Okulundan 2011 yılında mezun olduktan sonra sınıf arkadaşlarının kurduğu Londra merkezli Clout Tiyatro’ya ve Sydney merkezli Clockfire Tiyatro’ya yönetmen, oyuncu ve yazar olarak katıldı. Sydney 505 Theatre’da, Kafka’nın Açlık Sanatçısı öyküsünden ilhamla Clockfire Tiyatro ile birlikte yazdığı A Hunger Suite adlı oyunda oynadı. Clout Tiyatro’da yönettiği iki ayrı oyun, Edinburgh Fringe Festivali çerçevesinde Total Theatre Magazine Emerging Artist (Genç Kuşak Sanatçı) ödülüne iki sene üst üste aday gösterildi. Yönettiği ve oynadığı oyunlar, Paris’te Louvre Müzesi, Londra’da Battersea Arts Center, Moskova’da Meyerhold Center gibi tiyatrolarda ve Almanya, Çin, Fransa ve İngiltere’deki çeşitli fringe / off festivallerinde sahne aldı. 

2012 senesinden beri, Türkiye’de, İstanbul Şehir Tiyatroları, Nilüfer Belediyesi Tiyatrosu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu gibi ödenekli kurumlarda ve Galataperform, İkinci Kat, Sabancı Müzesi Gösteri Sanatları Festivali, Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali gibi özel kurumlarda ve festivallerde yönetmenlik, hareket düzeni, oyuncu koçluğu, eğitmenlik yaptı. Jacques Lecoq’un Şiirsel Beden kitabının çevirmenidir. Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nun kurucu eğitmenidir ve Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nün eğitmen kadrosundadır. 

 

ROZA ERDEM

Roza Erdem, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi, Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalışmaya başladı. Tiyatro Anadolu kadrosunda yer aldığı 2001-2005 yılları arasında pek çok klasik ve çağdaş eserde rol aldı. Kurucu ekibinde yer aldığı bağımsız çağdaş gösteri sanatları mekânı garajistanbul'da 2006-2009 yılları arasında sanat yönetmeni asistanı, proje asistanı, program koordinatörü ve oyuncu olarak çalıştı. 2009 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi. Sinema filmleri ve kısa filmlerde rol aldı. Nuray Onuk ile yaptıkları kısa film "Saf Kötülük", 13. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde birinci seçildi. Film, Los Angeles 7. Artivist Film Festivali programında yer aldı ve Hrant Dink Vakfı Vicdan Filmleri kapsamında 4. seçildi. 2009-2012 yılları arasında Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği’nde çalıştı.

Nazlı Çevik Azazi, Ayşe Senem Donatan ve Şeyda Çevik tarafından kurulan Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nin Anlatıcının Yolu Uluslararası Sertifika Programının ilk mezunlarından oldu. Hikâye anlatıcılığı yolunda Nazlı Çevik Azazi ve Ayşe Senem Donatan’dan aldığı eğitimlerin yanı sıra, yurt içinden Beyhan Gültaşlar, Erhan Altunay, Tuvana Gülcan, Deniz Erdem, Beyhan Özpar, Sema Demir ve Mirza Metin; yurt dışından Hannah Heckhausen, Suse Weisse, Geeta Ramanujan, Ashley Ramsden, Jessica Wilson, Ragnhild A. Morch ve Sue Hollingsworth ile çalışma fırsatı buldu. 

Tarlabaşı Toplum Merkezi gönüllülerinden biri olarak çocuklar için “Masal Zamanı” atölyesini gerçekleştirdi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ile Türkiye’de yaşayan mülteci kadınların kendi ailelerinden dinledikleri masalları derlediği ve öz yaşam hikayelerini yazdığı Komşu Masallar, Mülteci Kadınlardan Masallar kitabını hazırladı ve sanat yönetmenliğini üstlendi.

Halen, oyunculuk ve hikâye anlatıcılığı eğitiminden aldıklarını hem Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi bünyesinde hem de bireysel anlatılarında çocuklar ve yetişkinlerle paylaşmaktadır. 

 

CEREN ÖZCAN

Ceren Özcan 1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2005-2013 yılları arasında ODTÜ Oyuncuları’nın tiyatro çalışmalarına oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak katıldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’ndeki yüksek lisans öğrenimini, 2014 yılında tamamladı. Yüksek lisans tez çalışması, 2018 yılında Mitos-Boyut tarafından “Çağdaş Tiyatroda Anlatı: Tiyatrotem Üzerine Bir İnceleme” adıyla yayınlandı. Halen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde doktora öğrenimini sürdürmekte, bunun yanı sıra oyunculuk, çevirmenlik ve eğitmenlik yapmaktadır.

 

HAKAN EMRE ÜNAL

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme mezunu. Bilgi Üniversitesi bünyesinde farklı tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve yazar olarak denemelerde bulundu. Sonrasında Kadir Has Üniversitesi Film/Drama Oyunculuk Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimi süresince çalışmalarını anlatı ve uyarlama üzerine yoğunlaştırdı. Bu araştırmaların sonucunda üniversite bitirme projesi olarak Roland Topor’un ‘Masanın Altında’ metninden hareketle yazdığı ‘Trom’ isimli oyununu 2015 yılından beri sahnelemekte. 2017 yılının ortalarında ise Nezaket Erden ile birlikte Latife Tekin’in 'Sevgili Arsız Ölüm' isimli romanını sahneye uyarladı ve yönetti. Tiyatro Medresesi, Seyyar Sahne, Altıdan Sonra Tiyatro ve Ekip Tiyatrosu bünyesinde çalışmalar yürütüyor. Hali hazırda Tiyatro Hemhal’in kurucusu olarak teatral çalışmaları ve araştırmalarını sürdürmekte. 

NEZAKET ERDEN

1990 Mersin doğumlu olan Nezaket Erden ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe okumak üzere İstanbul'a yerleşti. Üniversite öğrenimi süresince tiyatro eğitimlerine katıldı. Akademi 35,5 Sanat Evi’nde burslu olarak eğitim aldı. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olur olmaz Kadir Has Üniversitesi Film Drama Oyunculuk Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek lisans eğitimini 2016 Haziran ayında tamamladı. Eğitim hayatı süresince ve sonrasında çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı, atölyelere katıldı. Diksiyon eğitimi verdi. Çocuklarla yaratıcı drama çalışmaları yürüttü. Şu sıra tek kişilik performansı olan, Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan “ Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit” oyunuyla tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ŞULE ATEŞ

Ankara ÜniversitesiDTCF Tiyatro Bölümü’nden 1986’da mezun olan Şule Ateş, 1987’de açılan TAL-Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı’nın ilk yıl öğrencilerindendir. 

1989 – 2009 arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda; 2000 – 2002 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çalıştı. 1996 – 2016 yılları arasında tasarlayıp, yönettiği bağımsız performansların yapımcılığını üstlendi. Gösteri sanatları alanında, konseptini geliştirdiği çok sayıda etkinlik ve organizasyonun küratörlüğünü ve koordinatörlüğünü yaptı. Uluslararası projelerde danışman ve organizatör olarak çalıştı. Çeşitli gazete, dergi ve portallarda yazıları yayınlandı/yayınlanıyor. 2005 yılında, yaptığı çağrıyla bir araya gelen performans ve dans sanatçılarının katılımıyla Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi’nin(ÇGSG)kurucularından biri oldu. Halen Kasım 2017’de açtığı Cihangir Akademi’nin sanat yönetmenliğini yürütmektedir. 

Katıldığı Atölyeler: 
Jerzy Grotovski  ve Thomas Richards - Work Center, İtalya 
Kristin Linklater – Voice, ABD 
Ellen Loren – Suzuki ,  ABD
Theodoros Terzopoulos, Yunanistan  
Ellen Stewart (La Mama), ABD
Jeong Ok Kim, Kore 

Rejiler 1996 - 2016
Kahramanın El Kitabı
- İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali Ortakyapımı 2016                                    
Feminen de Kabare
  -  Garajistanbul Pro.   2012 
Tevhid / Oneness- Alevi İnancı Üzerine Güncel Bir Performans, Garajistanbul 2010
Vakit Tamam Beyler!  2007 – 2009, Talimhane, Oyun Atölyesi, Garajistanbul
Mesele Nedir?– Galataperform, Görünürlük Projesi 2007 
Uzun Yol -Türkiyeli Romanlar Hakkında Belgesel Oyun – İstanbul Bilgi Üniversitesi 2006
Kasım ile Nasır– Diyarbakır Sanat Merkezi, Diyarbakır Sanat Festivali 2004
Akşam Yemeği-Genç Etkinlik – Tüyap 1996 

 

 

Kumbaracı50 Gişe: (212) 243 50 51 Pazar hariç her gün 18:30-20:30