Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu 2018-2019


Kumbaracı50 organizasyonuyla;

Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu, yenilenen programı ve genişleyen eğitmen kadrosuyla beşinci yılında!

 

Jacques Lecoq pedagojisinden ilham alınarak hazırlanan ve farklı disiplinlerden eğitmenlerin de katılımıyla zenginleşen ve kendi özgün içeriğini oluşturan program, 22 hafta boyunca yaklaşık 400 saatlik bir eğitim ve 130 saatlik bir serbest yaratım süresini içermekte. Okul haftaiçi  her gün 09:30-15.00 saatleri arasında eğitime devam edecektir. 09:30-13:15 saatleri arasında dersler yürütülürken, 13:30-15:00 arası öğrenciler 1.5 saatlik serbest yaratım süresinde kendilerine sunulan ödev temalarının çalışmalarını yürütecekler ve belli günlerde bu saatler ek dersler ve misafir eğitmenler için kullanılacaktır. Katılımcılar, oyun ve hareket odaklı “fiziksel tiyatronun” temel araçlarını kullanarak ortak bir üretim-yaratım sürecine dahil olurken farklı disiplinlerden misafir eğitmenlerin de katılımıyla geniş bir sanatsal perspektif kazanacaklardır.

Program boyunca, katılımcılar oyuncu, yönetmen ve yazar olarak bedenin şiirsel olanaklarını keşfettikleri bir yolculuğa davet edilir.

“Ozan oyuncu”nun yolculuğuna…”

FOTOĞRAF ALBÜMÜ
*Fotoğraflar 2014-2017 sezonu derslerinde Elif Sözer tarafından çekilmiştir

 

BİRİNCİ DÖNEM – HAREKET TEMELLİ YARATICI OYUNCULUĞA GİRİŞ
29 EKİM 2018–28 ARALIK 2018 (9 Hafta)

 

Eğitimin ilk beş haftasında katılımcılar önce gerçek hayatta var olan insan davranışlarını ve hareketlerini gözlemlemeyi daha sonra bunları tekli ve partnerli oyun ile sahne üstüne aktarmayı keşfederler. Gerçek hayatı gözlemin ardından Jacques Lecoq pedagojisinin temel taşlarından olan nötr maske aracılığıyla oyuncunun oyununun “teatralleşmesi” ya da “maskelenmesi” amaçlanır. Oyuncu uzamla olan ilişkisini, şimdiki zamandaki varoluşunu, sahne üzerindeki mevcudiyetini nötr maske aracılığıyla geliştirir. Nötr maske derslerine paralel olarak verilen Hareket Analizi, Jacques Lecoq’un 20 Hareketi, Feldenkrais,akrobasi, kılıç teknikleri, ok teknikleri gibi dersler oyuncunun bedenini nötr maske dersleri ve sonrası için hazırlar.

İlk beş haftalık eğitimin sonunda mimodinamik çalışmalarına başlanır. Oyuncunun içinde bulunduğu dünyayı gözlemlemesi ve daha canlı bir tiyatro yaratmak için elementlerin, malzemelerin, renklerin, hayvanların, tabloların nasıl kullanılabileceğini katılımcının keşfetmesi amaçlanır. Mimodinamik çalışmaları karakter, dramatik uzam, koro yaratımında ve sahne metni inşasında bir araca dönüşür. Mimodinamik dersleriyle birlikte elementlerden, hayvanlardan yola çıkılarak karakter çalışmaları, karakterin sesi ve koroya giriş niteliğinde çalışmalar yürütülür. Bu dersleri destekleyecek olan ‘Görsel Sanatların Temel Kavramları’ dersi başlar.

Birinci dönem İfadeli Maske ve Maske Yapımı Teknikleri çalışmalarıyla sona erer. Birinci dönemin son iki haftası boyunca maskenin sessizliğinde canlı bir oyun araştıran oyuncu artık ses ve söz kullanımına, farklı üsluplara geçmeye hazırdır.

Birinci Dönemin Konu Başlıkları:
-Sessiz Psikolojik Oyun
-Oyunun Keşfi ve Kanunları
-Sahne Metni Yazımı ya da İnşası
-Feldenkrais
-Nötr Maske
-Mimodinamik
-İfadeli Maskeler
-Maske Yapımı Teknikleri
-Karakter Yaratımı
-Karakterin Sesi
-Jacques Lecoq’un 20 Hareketinden Örnekler
-Akrobasi
-Kılıç Teknikleri
-Ok Teknikleri
-Görsel Sanatların Temel Kavramları

TAKVİM
Başlangıç: 29 Ekim 2018
Bitiş: 28 Aralık 2018
Çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 09:30-15:00
Birinci Dönem: 9 hafta

 

İKİNCİ DÖNEM – TRAJİK OLAN
14 OCAK 201922 ŞUBAT 2019 (6 HAFTA)

 

Birinci dönemi tamamlamış katılımcılar, bundan sonraki dönemlerde insan doğasının farklı yüzlerini incelemek üzere oyun yazımına yönelirler. İkinci dönem, trajik olanın keşfine ayrılmıştır. Günümüzde trajik olan nedir sorusundan hareketle, insanların yüce duyguları, adalet arayışları, hileleri, arzuları, iktidarla olan ilişkileri, toplumsal ilişkileri, dinle, tanrıyla, iyi, kötü gibi kavramlarla ya da bilinmezlikle olan ilişkileri ele alınır. Bu konuları ifade edecek en uygun sahne dili araştırılır.

İlk dönemin hatırlatılması ve ikinci dönemin trajik saha yazımına hazırlık amacıyla katılımcılar önce koro teknikleri ve hikaye anlatıcılığı çalışırlar: nesne tiyatrosu, çizgi mim, figüratif mim, mimaj, melomim, mimodinamik, pantomim gibi türlerin teknikleri aracılığıyla önce yazılı eserleri sahneye uyarlarlar daha sonra günümüzde trajik olan nedir sorusundan yola çıkarak kendi metinlerini oluştururlar.

Daha sonraki üç hafta insanlık komedisine ayrılmıştır. Trajikomik olana ait bu alanda oyun yarım maskeler aracılığıyla incelenir. Çalışmalar boyunca Commedia Dell Arte temrinleri ve kanavaları kullanılır. Commedia Dell Arte tiplemeleri referans alınarak farklı karakter bedenleri ve özellikleri incelenir.

İkinci dönemin ortasına kadar maskelenmiş oyunculuğu kavrayan katılımcı artık teatral alanın daha alaycı ve karanlık sularına inmeye başlar. Yarım maskeden katılımcıların artık kendi bedenlerini bir maske olarak kullandığı alana geçilir. Önce Tragedya korosu ve koroyu oluşturan bedenler bir maske olarak ele alınır. Daha sonra Jacques Lecoq pedagojisinin önemli bir ayağını oluşturan Bufonlar ve Grotesk figürlerle dönem devam eder. Temel özelliklerin karikatürize edildiği Grotesk karakter çalışmalarının ardından Lecoq’un “hiçbirşeye inanmamak ve her şeyle dalga geçmek” üzerine yapmış olduğu araştırmaların sonucu ortaya çıkmış olan bufonlar aynı zamanda trajik olana da dokunurlar. Dünyayı olduğu gibi karikatürize ederler, hiyerarşilerin ya da iktidarın grotesk boyutunu ortaya çıkarırlar.

Oyuncu, kendine kocaman, obez ya da amorf, “öteki” bir beden yaratır. Bu bedensel dönüşümle, yeniden icat edilmiş yapay bedenin içinde kendini daha özgür hisseder. Kendi bedeniyle hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği şeyleri yapmaya, sadece iktidarı, toplumu değil, din, tanrı, iyi, kötü, güzel,çirkin gibi ya da bilinmeyen / tasavvur edilemeyen konuları konuşmaya, hayal etmeye cüret eder.

Bu dönemde işlenen konular katılımcıya yepyeni bir yazım perspektifi ve sahne üstünde büyük keşif olanağı sunar. Tüm bu çalışmalar hareket, akrobasi, kılıçve sahne dövüşü dersleriyle desteklenir. Makyaj ve tasarım bilgisi, katılımcının yarım maske, grotesk, bufon gibi farklı üsluplara görsel sanatların temel kavramlarıyla birlikte tamamlayıcı nitelikte bir yaklaşım geliştirmesini sağlar.

İkinci Dönemin Konu Başlıkları:
-Koro ve Hikaye Anlatıcılığı: nesneler, hikaye, roman, sinema
-Koro: Günümüzde Trajik Olan
-İnsanlık Komedisi Maskeleri-Yarım Maskeler
-Koro: Tragedya
-Grotesk Karakter
-Bufonlar
-Tasarım ve Makyaj
-Jacques Lecoq’un 20 Hareketinden Örnekler
-Yazım ve İnşa
-Fiziksel İnşa
-Suzuki Tekniği
-KılıçTeknikleri
-Sahne Dövüşü Teknikleri
-Görsel Sanatların Temel Kavramları

TAKVİM
Başlangıç: 14 Ocak 2019
Bitiş: 22 Şubat 2019
Çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 09:30-15:00
İkinci Dönem: 6 hafta

 

ÜÇÜNCÜ DÖNEM – KOMİK OLAN
4 MART 2019–12 Nisan 2019 (6 hafta)

 

Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nun son dönemi başta clown olmak üzere farklı komedi türlerine ve komik olanın keşfine ayrılmıştır.

Bu dönemde katılımcı eğitim boyunca öğrenmiş olduğu tüm teknikleri uygulama imkanı bulur. Larva maske oyunculuğuyla başlayacak bu dönem katılımcıdan incelikli bir oyunu larva maske aracılığıyla nasıl kuracağını aktarır.Larva maske temaları ve tekniği oyuncuyu clown’a hazırlar.

Clown çalışmalarıyla oyuncunun kendi clown karakterini, sahne metnini ve mevcudiyetini oluşturması beklenir. Oyun oynama dürtüsünün ve fiziksel olanın vazgeçilmez olduğu bu disiplin pedagojik yolculuğumuzun son durağıdır. Bu dönemde katılımcı, kendi imgeleminden, fiziksel ve duygusal malzemesinden yola çıkarak komik olanı keşfetmeyi, kendi clown karakterinin inşası ve sahne yazımları sürecinde öğrenir.

Bu dönemde akrobasinin yanında sirk sanatları çalışmalarıve oyunda müzik kullanımı çalışması programa dahil edilir. Dönem çeşitli doğaçlamalar aracılığıyla, absürd, müzikal, slapstick, eksantrik, non-sens gibi farklıkomedi türlerinin araştırmasıyla son bulacaktır.

Üçüncü Dönemin Konu Başlıkları:
-Larva Maske
-Clown
-Komedi Türleri
-Ses ve Müzik Kullanımı
-Jacques Lecoq’un 20 Hareketinden Örnekler
-Kılıç Teknikleri
-Akrobasi ve Sirk Sanatlarına Giriş

 

SON DÖNEM – FİNAL PROJELERİ
12 Nisan 201920 Nisan 2019 (1 hafta)

Eğitimin son haftası 30 saatlik bir programla tamamen katılımcıların kendi final projelerini tasarlamaları için ayrılmıştır. Bu hafta boyunca eğitmenlerle ders yapılmayacak,çalışma mekanında provalar yapılacaktır. Her bir katılımcı bu hafta boyunca okul süresinceöğrendiklerinden yola çıkarak kendi projesini tasarlar, yazar, yönetir ve 21 Nisan Pazar günü bu projeyi seyirci önünde sahnelenebilecek hale getirir.


GENEL BİLGİLER

– SON başvuru tarihi 22 Ekim Pazartesi 
– Dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yürütülecektir. Eğitmenler hakkında bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
– Eğitim, yaklaşık 400 saatlik bir içerikle üç dönemden oluşmaktadır. Yalnızca tek bir döneme katılım mümkün değildir.
– İlk dokuz haftalık eğitimin sonunda ara verilir ve ilk dokuz haftadan sonra eğitmenler ve öğrenci eğitime devam edilip edilmeyeceğine karar verir. Devam etmeyecek öğrencinin, 1.dönem ücreti kesilerek geri ödemesi yapılır.
– Dersler TOMİ Eğitim Merkezi (Asmalımescit sok. No:3 D:4 K:2) ve Kumbaracı50’de yapılacaktır
– Mezuniyet gösterisi 21 Nisan 2019 tarihinde Kumbaracı50’de yapılacaktır

ÖDEME

Program Bedeli: 5.000 TL
İlk 9 haftanın sonunda öğrenci devam etmek istemez ya da eğitmenler devam etmemesi yönünde karar verirlerse ilk dokuz hafta dışındaki ücreti iade edilir.

Birinci taksit // 2000 TL 22 Ekim’e kadar
İkinci taksit // 1.500 TL 1 Aralık’a kadar
Üçüncü taksit // 750 TL 19 Ocak'a kadar
Dördüncü taksit // 750 TL 19 Şubat'a kadar


EĞİTMENLER

Güray Dinçol
Mine Çerçi
Sena Taşkapılıoğlu
Cemre Buğra Ün / Kılıç
Derya Ülker / Görsel Sanatların Temel Kavramları
Zeynep Kuyumcu / Akrobasi ve Sirk Sanatları

MİSAFİR EĞİTMENLER

Berna Anıl Özkurt / Karakterin Sesi (5 saat)
Burçak Çöllü / Antik Yunan’dan Günümüze Ses ve Müziğin Kullanımı (3 saat)
Deniz Erdem / Feldenkrais (10 saat)
Fatih Gençkal / Suzuki Tekniği (10 saat)
Gizem Bilgen / Fiziksel İnşa (7 saat)
Gülden Arsal & Pınar Akkuzu / Maske Yapımı Teknikleri: Materyal, Form, Uzam (6 saat)
Tamer Serkan Subaşı / Ok ve Sahne Dövüşü (10 saat)
Ülkü Şahin / Tasarım ve Makyaj (3 saat)

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Fiziksel tiyatro teknikleri üzerine uzmanlaşmak isteyen profesyonel oyuncular. Daha önce eğitim almamış ancak deneyimi olan profesyonel oyunculara yönelik tiyatro eğitimi almak isteyenler.

KATILIM ŞARTLARI
Okul 20 yaş ve üzeri katılımcılara açıktır.Katılımcılar okula katılma motivasyonlarını anlatan bir niyet mektubu ve özgeçmişle başvurularını yapmalıdırlar. Kayıtlar,adayların niyet mektupları eğitmen ekibi tarafından değerlendirildikten ve ilk taksit ödendikten sonra kesinleşir. Katılımcıların herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekir. Her katılımcı eğitim süresince kendi sağlığından sorumludur.

BAŞVURU
- Başvuru Formu
- Niyet Mektubu ve fotoğraflı özgeçmiş

Başvuru formunu buradan indirerek niyet mektubunuzla birlikte atolye@kumbaraci50.com adresine mail atarak ya da Kumbaracı50′ye teslim ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru hakkında bilgi ve okul içeriği için: atolye@kumbaraci50.com

 

Kumbaracı50 Gişe: (212) 243 50 51
Pazar hariç her gün 18:30-20:30

ALTIDAN SONRA YAPIM REKLAM FİLM YAY.VE EĞT.HİZ.LTD.ŞTİ. olarak, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kişiler verilerinizin korunması için sair mevzuat uyarınca idari ve teknik önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, aktarılması, imhası ve anonimleştirmesine ilişkin detaylı ve güncel politikalarımıza ulaşmak için tıklayınız.